Profil spoločnosti

Equilibrium - poradenská spoločnosť poskytuje profesionálne služby v oblasti daní, účtovníctva, miezd a finančného riadenia pre domácich a zahraničných klientov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť spolupracuje s klientmi z rôznych odvetví a oblastí podnikania. Medzi našich klientov patria reklamné agentúry, obchodné spoločnosti, výrobné podniky, siete reštauračných a stravovacích zariadení, organizačné zložky zahraničných podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku...

Úspešnosť podnikania v tejto oblasti je predovšetkým postavená na ľuďoch, preto naša spoločnosť kladie dôraz najmä na výber zamestnancov a zmluvných partnerov. Ich vedomosti, zodpovedný prístup a ochota neustále sa vzdelávať sú zárukou spokojnosti našich klientov.

PROFIL SPOLOČNOSTI | POSKYTOVANÉ SLUŽBY | KONTAKTY | NA STIAHNUTIE