Poskytované služby

Finančné účtovníctvo by sa nemalo chápať iba ako podklad pre výpočet daňovej povinnosti podnikateľského subjektu, ale informácie v ňom majú predovšetkým pozitívne ovplyvňovať proces riadenia a kvalitu rozhodovania manažmentu spoločnosti.

Medzi základné oblasti služieb poskytovaných našou spoločnosťou možno zaradiť:

 účtovníctvo a účtovné poradenstvo
• daňové poradenstvo
• ekonomicko-organizačné poradenstvo

Našim prvoradým záujmom je poskytnúť klientovi kvalitné služby s akcentom na jeho individuálne potreby. Máme záujem o rozvíjanie dlhodobej spolupráce s klientom na zmluvnom základe, ale nie je výnimkou ani krátkodobá spolupráca na samostatnom projekte.
Zamestnanci a zmluvní partneri majú praktické skúsenosti s prácou v tímoch a v súbežnej práci na viacerých projektoch. Silnou stránkou je schopnosť riešiť problémy klienta komplexne, s cieľom ponúknuť najvhodnejšie riešenie v optimálnom časovom horizonte.

 

PROFIL SPOLOČNOSTI | POSKYTOVANÉ SLUŽBY | KONTAKTY | NA STIAHNUTIE