Poskytované služby / ekonomicko - organizačné poradenstvo

• účtovníctvo a účtovné poradenstvo

• daňové poradenstvo

Rastúca konkurencia stále výraznejšie ovplyvňuje cenu a sortiment spoločnosti. Podrobná znalosť vnútorného a vonkajšieho prostredia umožňuje definovať konkurenčnú výhodu a eliminovať slabé stránky spoločnosti.

V snahe napomôcť skvalitňovaniu rozhodovacieho a riadiaceho procesu ponúkame našim klientom aj nasledovné služby:

- vypracovanie podnikateľského zámeru (plánu)
- finančná analýza podniku
- pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
- poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie - pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
- zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy
- zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv


Administratívna náročnosť slovenskej legislatívy nás vedie k snahe odbremeniť klienta od zdĺhavého vybavovania. Ponúkame mu možnosť zastupovať ho v daňovom konaní a v styku s ostatnými inštitúciami verejnej správy (poisťovne, štatistika, obchodný register).
V spolupráci s právnymi kanceláriami ponúkame klientom právne poradenstvo pri tvorbe zmlúv tak, aby boli zabezpečené jeho práva a povinnosti.

 

PROFIL SPOLOČNOSTI | POSKYTOVANÉ SLUŽBY | KONTAKTY | NA STIAHNUTIE