Poskytované služby / daňové poradenstvo

• účtovníctvo a účtovné poradenstvo

• ekonomicko-organizačné poradenstvo

 

V súčasnom období neustálych zmien legislatívy týkajúcej sa daňovej problematiky je neefektívne sledovať novely individuálne, ale je výhodnejšie spolupracovať s profesionálmi venujúcimi sa tejto oblasti.

V nadväznosti na účtovníctvo a účtovné poradenstvo ponúkame našim klientom aj služby v oblasti daňového poradenstva:

- daňové plánovanie
- optimalizácia celkového daňového zaťaženia spoločnosti
- vypracovanie daňového priznania pre právnické a fyzické osoby
- vypracovanie daňového priznania k DPH
- vypracovanie daňového priznania k ostatným daniam
   (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, atď.)
- zastupovanie klienta v daňovom konaní
- poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
- zabezpečenie stanoviska daňového poradcu k daňovému problému klienta

Naši pracovníci v spolupráci s daňovými poradcami ponúkajú optimálne riešenie problému klienta s ohľadom na dodržanie legislatívnych pravidiel.

 

PROFIL SPOLOČNOSTI | POSKYTOVANÉ SLUŽBY | KONTAKTY | NA STIAHNUTIE